19.06.2019

|

01:19

|

Gerwazego, Protazego, Sylwii

Najnowszy katalog

AUTOSTRADA-POLSKA, TRAFFIC-EXPO - TIL, ROTRA, EUROPARKING - Kielce 2019

Zapraszamy Państwa na wirtualny spacer po naszym magazynie, przygotowanym na targi AUTOSTRADA-POLSKA, TRAFFIC-EXPO - TIL, ROTRA i EUROPARKING, w którym na 28 stronach zaprezentowało swoją ofertę blisko 30 firm obejmujących branże: sprzęt i materiały do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli i stacji benzynowych, infrastruktura dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, maszyny i sprzęt pomocniczy na placu budowy oraz usługi.

Kontakt

AKTUALNOŚCI WYDAWNICTWO TARGOWE
MALGORZATA LAMENTA-PRZYBYLSKA

61-658 Poznań / Warzywna 18
tel. 533-366-490
e-mail: aktualnosci@aktualnosci.pl
e-mail: biuro@aktualnosci.pl

Szybkie linki

Kontakt

AKTUALNOŚCI WYDAWNICTWO TARGOWE
MAŁGORZATA LAMENTA-PRZYBYLSKA

61-658 Poznań / ul. Warzywna 18
tel. 533-366-490
e-mail: aktualnosci@aktualnosci.pl
e-mail: biuro@aktualnosci.pl